Είστε εδώ

Μαρωνίτης Δημήτρης Ν., «Κλίμακες. Ο μυθολογικός Καβάφης και η Πριάμου νυκτοπορία», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 620-629