Είστε εδώ

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «[Επιστολή του Κ.Π. Καβάφη στον Ίωνα Δραγούμη]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 541-542