Είστε εδώ

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Αι σκέψεις ενός γέροντος καλλιτέχνου», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 529-530