Είστε εδώ

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «[Χειρόγραφο του ποιήματος Τρώες]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 539