Είστε εδώ

«Νίκος Πλατής, Κάμα-τσούχτρα. Εκδόσεις Εξάντας», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 512g