Είστε εδώ

«Εθνική Λυρική Σκηνή (Περίοδος 1982-83)», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 512f