Είστε εδώ

Σταμπολής Κωστής, «[Φωτογραφίες από το εσωτερικό και εξωτερικό της οικίας Κ.Π. Καβάφη στην Αλεξάνδρεια]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 610-619