Είστε εδώ

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Δεν αγαπώ την υπερβολικήν δογματικότητα», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 529