Είστε εδώ

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Ο θρίαμβος της γνώμης», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 530-531