Είστε εδώ

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. [Απόσπασμα επιστολής και σχέδιο της πόλης της Πάτρας]», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 526