Είστε εδώ

Φτυαράς Κωνσταντίνος, «Στίγματα. Το 1928 ή '29 μ.Χ. στην Αλεξάνδρεια», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 545-547