Είστε εδώ

«Ύψιλον/ βιβλία. Λογοτεχνική σειρά Υψικάμινος», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 512d