Είστε εδώ

«Δημήτρη Μυταρά, Κ.Π. Καβάφης, έγχρωμη φωτολιθογραφική έκδοση (50x70) σε 150 αριθμημένα και υπογραμμένα αντίτυπα για τους συνδρομητές και τους φίλους του Χάρτη», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 547