Είστε εδώ

Χουλιάρας Γιώργος, «Κλίμακες. Λογοτεχνία και εξορία: Σημειώσεις για τον Καβάφη», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 562-573