Είστε εδώ

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Τη γλώσα μας να τη μελετήσομε», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 531-532