Είστε εδώ

Σεγκόπουλος Αλέκος, «Κλίμακες. Ανέκδοτα σχόλια σε ποιήματα του Καβάφη (1918) παρουσιασμένα από τον Γ.Π. Σαββίδη», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 553-561