Είστε εδώ

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Ο τεχνίτης έχει το έργο του», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 528