Είστε εδώ

«Εκδοτική εταιρία Ίκαρος», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 512b