Είστε εδώ

«Κέδρος: 3 βιβλία για τον Καβάφη», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 512c