Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Κείμενα. Δύο επιστολές του Κ.Π. Καβάφη προς τον Ίωνα Δραγούμη και ένα σημείωμά του προς τον Φίλιππο Δραγούμη», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 534-536, 538-540, 542, 544