Είστε εδώ

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Στίγματα. Η μεγαλύτερη Κερά του κόσμου», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 531