Βιβλιογραφία

Μελέτες 

Οι Νεοελληνικές Διάλεκτοι

48 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Διάλεκτος/ιδίωμα: ποντιακή

  Συγγραφέας Τίτλος Λέξεις Κλειδιά  
JOUR Drettas, G. Structure ergative ou structure accusative: le cas du gréco-pontique dans une perspective typologique et aréale σύνταξη,σημασιολογία
BOOK Drettas, G. Aspects pontiques
ARCL Drettas, G. Η ποντιακή διάλεκτος και η χρησιμότητά της στην παιδαγωγική της σύγχρονης ελληνικής / Le dialecte pontique et son utilité dans la pédagogie du grec contemporain φωνολογία,μορφολογία,σύνταξη,διδασκαλία της γλώσσας
ARCL Drettas, G. Το ελληνο-ποντιακό διαλεκτικό σύνολο/The Greek-Pontic dialect group περιγραφή,κοινωνιογλωσσική κατάσταση
ARCL Drettas, G. Prédicat complexe et phénomènes de junction: contribution à l'analyse du système verbal pontique σύνταξη,ρήμα
JOUR Kooij, J. G. & Α. Revithiadou Greek dialects in Asia Minor: accentuation in Pontic and Cappadocian τονισμός
JOUR Mackridge, P. Τα ποντιακά στη σημερινή Τουρκία: αρχαία στοιχεία στο ιδίωμα του Όφη αρχαίες επιβιώσεις
ARCL Mackridge, P. Η ελληνοφωνία στην περιοχή του Όφη (Πόντος) / The Greek spoken in the region of Pontus
ARCL Tzitzilis, C. Zur problematic des Lehnguts im Pontischen Türkisch γλωσσική επαφή,δάνεια,δανεισμός,λεξιλόγιο,τουρκική
JOUR Αναστασιάδης, Β. Κ. Μερικές ομοιότητες της ποντιακής διαλέκτου με νεοελληνικά μικρασιατικά γλωσσικά ιδιώματα
Αναλυτική παρουσίαση
Διάλεκτος: Δονούσας, ανατολικές διάλεκτοι, βόρειες διάλεκτοι, γενικό, διάλεκτος του Πομόριε, δωδεκανησιακά ιδιώματα, ιδίωμα Αλατσάτων, ιδίωμα Βουρλών, ιδίωμα Γέρμα, ιδίωμα Γρεβενών, ιδίωμα Δρυμού, ιδίωμα Ικαρίας, ιδίωμα Ιωαννίνων, ιδίωμα Κέρκυρας, ιδίωμα Καλύμνου, ιδίωμα Καρπάθου, ιδίωμα Καταφυγίου, ιδίωμα Λιβισιού, ιδίωμα Λιτοχώρου, ιδίωμα Μυκόνου, ιδίωμα Πηλίου, ιδίωμα Ρουμλουκίου, ιδίωμα Ρόδου, ιδίωμα Σάμου, ιδίωμα Σίλλης, ιδίωμα Σαμοθράκης, ιδίωμα Σαράντα Εκκλησιών, ιδίωμα Σιάτιστας, ιδίωμα Σύρου, ιδίωμα Φαράσων, ιδιώματα Ηπείρου, ιδιώματα Θεσσαλίας, ιδιώματα Θράκης, ιδιώματα Λέσβου, ιδιώματα Μακεδονίας, ιδιώματα Σίκινου, ιδιώματα Χίου, καππαδοκική, κατωιταλικές διάλεκτοι, κεντρικές διάλεκτοι, κρητική, κυκλαδίτικα ιδιώματα, κυπριακή, μαριουπολίτικη διάλεκτος (ελληνοκριμαϊκή/ταυρορουμέικη), μικρασιατικά ιδιώματα, νοτιοανατολικές διάλεκτοι, νότιες διάλεκτοι, πελοποννησιακά ιδιώματα, περιφερειακά ιδιώματα, ποντιακή, σαρακατσάνικα (Βουλγαρία), τσακωνική