Βιβλιογραφία

Μελέτες 

Οι Νεοελληνικές Διάλεκτοι

92 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Διάλεκτος/ιδίωμα: ανατολικές διάλεκτοι

  Συγγραφέας Τίτλος Λέξεις Κλειδιά  
BOOK Dawkins, R. Modern Greek in Asia Minor. A Study of the Dialects of Silli, Cappadocia and Pharasa with Grammar, Texts, Translations and Glossary φωνητική,μορφολογία,λεξιλόγιο,διαλεκτικά κείμενα
JOUR Drettas, G. Structure ergative ou structure accusative: le cas du gréco-pontique dans une perspective typologique et aréale σύνταξη,σημασιολογία
BOOK Drettas, G. Aspects pontiques
ARCL Drettas, G. Η ποντιακή διάλεκτος και η χρησιμότητά της στην παιδαγωγική της σύγχρονης ελληνικής / Le dialecte pontique et son utilité dans la pédagogie du grec contemporain φωνολογία,μορφολογία,σύνταξη,διδασκαλία της γλώσσας
ARCL Drettas, G. Το ελληνο-ποντιακό διαλεκτικό σύνολο/The Greek-Pontic dialect group περιγραφή,κοινωνιογλωσσική κατάσταση
ARCL Drettas, G. Prédicat complexe et phénomènes de junction: contribution à l'analyse du système verbal pontique σύνταξη,ρήμα
ARCL Janse, M. Son of Wackernagel: the distribution of object clitic pronouns in Cappadocian σύνταξη,μορφολογία,κλιτικά
ARCL Janse, M. La position des pronoms personnels enclitiques en grec néo-testamentaire à la lumière des dialectes néo-helléniques σύνταξη,αντωνυμίες,εγκλιτικά
ARCL Janse, M. Synenclisis, metenclisis, and dienclisis in Cappadocian σύνταξη,εγκλιτικά
JOUR Janse, M. The distribution of the enclitic personal pronouns in New Testament Greek in the light of the Septuagint and the Modern Greek dialects of Asia Minor: a structural-functional analysis σύνταξη,εγκλιτικά
Αναλυτική παρουσίαση
Διάλεκτος: Δονούσας, ανατολικές διάλεκτοι, βόρειες διάλεκτοι, γενικό, διάλεκτος του Πομόριε, δωδεκανησιακά ιδιώματα, ιδίωμα Αλατσάτων, ιδίωμα Βουρλών, ιδίωμα Γέρμα, ιδίωμα Γρεβενών, ιδίωμα Δρυμού, ιδίωμα Ικαρίας, ιδίωμα Ιωαννίνων, ιδίωμα Κέρκυρας, ιδίωμα Καλύμνου, ιδίωμα Καρπάθου, ιδίωμα Καταφυγίου, ιδίωμα Λιβισιού, ιδίωμα Λιτοχώρου, ιδίωμα Μυκόνου, ιδίωμα Πηλίου, ιδίωμα Ρουμλουκίου, ιδίωμα Ρόδου, ιδίωμα Σάμου, ιδίωμα Σίλλης, ιδίωμα Σαμοθράκης, ιδίωμα Σαράντα Εκκλησιών, ιδίωμα Σιάτιστας, ιδίωμα Σύρου, ιδίωμα Φαράσων, ιδιώματα Ηπείρου, ιδιώματα Θεσσαλίας, ιδιώματα Θράκης, ιδιώματα Λέσβου, ιδιώματα Μακεδονίας, ιδιώματα Σίκινου, ιδιώματα Χίου, καππαδοκική, κατωιταλικές διάλεκτοι, κεντρικές διάλεκτοι, κρητική, κυκλαδίτικα ιδιώματα, κυπριακή, μαριουπολίτικη διάλεκτος (ελληνοκριμαϊκή/ταυρορουμέικη), μικρασιατικά ιδιώματα, νοτιοανατολικές διάλεκτοι, νότιες διάλεκτοι, πελοποννησιακά ιδιώματα, περιφερειακά ιδιώματα, ποντιακή, σαρακατσάνικα (Βουλγαρία), τσακωνική