OPTIONS

Text Corpora 

Anthology of Ancient Greek prose texts 

 

ΠΛΑΤΩΝ (Κατάλογος κειμένων)

ΠΛΑΤΩΝ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Α΄

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

 • ΠΛ Αλκ1 104e–106a, Ο Σωκράτης είναι σε θέση να καθοδηγήσει τον Αλκιβιάδη στην επίτευξη των στόχων του
 • ΠΛ Αλκ1 120e–122d, Σύγκριση της καταγωγής και της διαπαιδαγώγησης του Αλκιβιάδη με αυτές των Περσών και των Λακεδαιμονίων

ΠΛΑΤΩΝ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Β΄

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

 • ΠΛ Αλκ2 141c–143a, Οι άνθρωποι εύχονται συχνά να αποκτήσουν αγαθά που τελικά τους προκαλούν δυστυχία
 • ΠΛ Αλκ2 146d–147b, Η γνώση που δεν συνοδεύεται από τη γνώση του "βελτίστου" είναι συχνά επιβλαβής

ΠΛΑΤΩΝ, ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

 • ΠΛ Απολ 30c–31c, Οι Αθηναίοι δεν πρέπει να στερηθούν την "αλογόμυγά" τους
 • ΠΛ Απολ 35b–35d, Ο Σωκράτης εξηγεί γιατί αρνείται να ικετεύσει για την αθώωσή του
 • ΠΛ Απολ 40c–42a, Ο Σωκράτης μετά την καταδίκη του σε θάνατο

ΠΛΑΤΩΝ, ΓΟΡΓΙΑΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

 • ΠΛ Γοργ 456a–457c, Η ανάγκη ορθής χρήσης της τεράστιας δύναμης της ρητορικής
 • ΠΛ Γοργ 460c–461b, Η ασυνέπεια των επιχειρημάτων του Γοργία σχετικά με τη φύση και τη χρήση της ρητορικής
 • ΠΛ Γοργ 471d–472d, Ο Σωκράτης επικρίνει τη μέθοδο του Πώλου και του ζητά να χρησιμοποιήσουν τη διαλεκτική
 • ΠΛ Γοργ 482c–483c, Ο Καλλικλής επικρίνει τον Σωκράτη για τη χρήση δημαγωγικών πρακτικών – Η θέση του: ο νόμος εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών και αδύναμων
 • ΠΛ Γοργ 491a–492c, Η ασυνέπεια του Καλλικλή στον ορισμό των "κρειττόνων" και"βελτιόνων" – Η φύση, κατά τον Καλλικλή, υπαγορεύει την ικανοποίηση κάθε επιθυμίας
 • ΠΛ Γοργ 518c–519b, Η τάση των ανθρώπων να επιρρίπτουν εσφαλμένα ευθύνες – Οι πραγματικοί υπαίτιοι για την παρούσα κατάσταση της Αθήνας
 • ΠΛ Γοργ 521a–522e, (ΠΛ Γοργ 521a–527e: Στο τέλος του διαλόγου ο Σωκράτης αιτιολογεί τις ηθικές του επιλογές) Ο Σωκράτης πιστεύει ότι ασκεί την αληθινή πολιτική τέχνη – Η αδιαφορία του για τις συνέπειες της παρρησίας και της εν γένει δραστηριότητάς του
 • ΠΛ Γοργ 523a–526d, (ΠΛ Γοργ 521a–527e: Στο τέλος του διαλόγου ο Σωκράτης αιτιολογεί τις ηθικές του επιλογές) Η μεταθανάτια κρίση των ψυχών
 • ΠΛ Γοργ 526d–527e, (ΠΛ Γοργ 521a–527e: Στο τέλος του διαλόγου ο Σωκράτης αιτιολογεί τις ηθικές του επιλογές) Η προσδοκία της μεταθανάτιας ανταμοιβής κίνητρο για ενάρετο βίο – Παραινέσεις του Σωκράτη προς τους συνομιλητές του

ΠΛΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛΑΤΩΝ, ΕΥΘΥΔΗΜΟΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛΑΤΩΝ, ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

 • ΠΛ Θεαιτ 151d–152c, Ο Θεαίτητος ορίζει ως γνώση την αίσθηση
 • ΠΛ Θεαιτ 169d–171e, Συζήτηση για την άποψη του Πρωταγόρα ότι «πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος»
 • ΠΛ Θεαιτ 172a–174a, Παρέκβαση: οι διαφορές ανάμεσα στους φιλοσόφους και τους ανθρώπους που συχνάζουν και αγορεύουν στα δικαστήρια
 • ΠΛ Θεαιτ 176a–177a, Γιατί πρέπει να αποφεύγουμε το κακό και την αδικία
 • ΠΛ Θεαιτ 184b–186e, Η γνώση δεν προέρχεται από τις αισθήσεις

ΠΛΑΤΩΝ, ΙΠΠΙΑΣ ΕΛΑΤΤΩΝ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛΑΤΩΝ, ΙΠΠΙΑΣ ΜΕΙΖΩΝ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

 • ΠΛ ΙππΜ 303b–304e, Μπορεί το ὡραῖονα οριστεί ως εκείνο που ευχαριστεί την όραση και την ακοή; – Το τέλος της συζήτησης

ΠΛΑΤΩΝ, ΙΩΝ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛΑΤΩΝ, ΛΑΧΗΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

 • ΠΛ Λαχ 178a–180a, Προοίμιον: οι λόγοι που υπαγόρευσαν την πρόσκληση των Νικία και Λάχητα στην επίδειξη του οπλομάχου
 • ΠΛ Λαχ 187d–189d, Νικίας και Λάχης σκιαγραφούν την προσωπικότητα και τη μέθοδο του Σωκράτη
 • ΠΛ Λαχ 199e–201c, Όλοι οι συνομιλητές αναγνωρίζουν την κατάσταση απορίας στην οποία έχουν περιέλθει

ΠΛΑΤΩΝ, ΜΕΝΩΝ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

 • ΠΛ Μεν 70a–71d, Είναι διδακτή η αρετή; – Ο Σωκράτης ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει καν τι είναι αρετή
 • ΠΛ Μεν 79e–81e, Ο Μένωνας διαμαρτύρεται για τη σωκρατική μέθοδο – Ο Σωκράτης αναφέρεται στη θεωρία της ανάμνησης
 • ΠΛ Μεν 92b–95a, Ο Σωκράτης αντικρούει τον ισχυρισμό του Άνυτου ότι οι ενάρετοι πολίτες είναι ικανοί να μεταδώσουν την αρετή

ΠΛΑΤΩΝ, ΝΟΜΟΙ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

 • ΠΛ Νομ 631b–632d, Αγαθά, θεϊκά και ανθρώπινα, και ο ρόλος του νομοθέτη
 • ΠΛ Νομ 643a–644b, Η ιδανική παιδεία και η συμβολή της στη διαμόρφωση του τέλειου πολίτη
 • ΠΛ Νομ 698a–699e, Πού οφείλονταν τα κατορθώματα των Αθηναίων στους Περσικούς πολέμους: η αιδώς απέναντι στο νόμο περιόριζε την απόλυτη ελευθερία
 • ΠΛ Νομ 728c–730a, Η υποχρέωση των πολιτών να τιμούν το σώμα τους, τους νέους, τους συγγενείς και τους ξένους
 • ΠΛ Νομ 731d–732d, Το πιο καταστροφικό ελάττωμα είναι η φιλαυτία – Ο άνθρωπος οφείλει να είναι συγκρατημένος στις εκδηλώσεις του

ΠΛΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

 • ΠΛ Πολ 330d–331d, Ο Κέφαλος θεωρεί ότι δικαιοσύνη είναι η εντιμότητα στις συναλλαγές
 • ΠΛ Πολ 336b–337a, Ο σοφιστής Θρασύμαχος ασκεί δριμεία κριτική στη σωκρατική διαλεκτική μέθοδο
 • ΠΛ Πολ 346e–348b, Κίνητρα των άξιων αρχόντων – Συμφωνία με τον Γλαύκωνα για χρήση της διαλεκτικής μεθόδου
 • ΠΛ Πολ 358b–360d, Η παρέμβαση του Γλαύκωνα σχετικά με την ουσία της δικαιοσύνης – Το παράδειγμα του δαχτυλιδιού του Γύγη
 • ΠΛ Πολ 392c–394b, Εξέταση των αφηγηματικών τεχνικών των επών – Το παράδειγμα από το Α´ της Ιλιάδας
 • ΠΛ Πολ 401b–403c, Η παιδαγωγική σημασία της μουσικής για την αρμονική πνευματική καλλιέργεια των φυλάκων
 • ΠΛ Πολ 473b–474c, Η μόνη διέξοδος από την κακοδιοίκηση των πόλεων: πολιτική δύναμη και φιλοσοφία να συναντηθούν στα ίδια πρόσωπα
 • ΠΛ Πολ 487e–489d, Η αλληγορία του πλοίου της πολιτείας – Η ερμηνεία της
 • ΠΛ Πολ 514a–517a, (ΠΛ Πολ 514a–521b: Η αλληγορία του σπηλαίου) Η αφήγηση της αλληγορίας
 • ΠΛ Πολ 517a–519b, (ΠΛ Πολ 514a–521b: Η αλληγορία του σπηλαίου) Η ερμηνεία της αλληγορίας: η παιδεία στροφή της ψυχής προς την ιδέα του αγαθού
 • ΠΛ Πολ 519b–521b, Εφαρμογή των διδαγμάτων της αλληγορίας στη διοίκηση της πολιτείας: οι φιλόσοφοι προ των ευθυνών τους
 • ΠΛ Πολ 611a–612a, Ο Σωκράτης παραινεί για τη θέαση της καθαρής μορφής της ψυχής
 • ΠΛ Πολ 613e–616b, (ΠΛ Πολ 613e–619a: Η μεταθανάτια ανταμοιβή των δικαίων και τιμωρία των αδίκων) Τι διηγήθηκε ο Ηρ ο Αρμένιος μετά την επάνοδό του στη ζωή – Η τιμωρία του Αρδιαίου για τα ανοσιουργήματά του
 • ΠΛ Πολ 616b–619a, (ΠΛ Πολ 613e–619a: Η μεταθανάτια ανταμοιβή των δικαίων και τιμωρία των αδίκων) Οι ψυχές οδηγούνται στο χώρο της μετενσάρκωσής τους και επιλέγουν την επόμενη ζωή τους – Με ποια κριτήρια πρέπει να γίνεται η επιλογή

ΠΛΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

 • ΠΛ Πολιτ 271a–272b, Η ζωή των ανθρώπων κατά την εποχή της βασιλείας του Κρόνου
 • ΠΛ Πολιτ 274e–275e, Τα συμπεράσματα της μυθικής διδαχής: λόγος περί πολιτικού–ποιμένα
 • ΠΛ Πολιτ 289c–291c, Οι ανταγωνιστές του βασιλιά–πολιτικού
 • ΠΛ Πολιτ 294a–295b, Ο νόμος αποτελεί εμπόδιο για όποιον κατέχει την αληθινή βασιλική επιστήμη

ΠΛΑΤΩΝ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

 • ΠΛ Πρωτ 317e–320c, (ΠΛ Πρωτ 317e–328d: Το διδακτό της αρετής) Η αρχή της συζήτησης
 • ΠΛ Πρωτ 320c–324d, (ΠΛ Πρωτ 317e–328d: Το διδακτό της αρετής) Απάντηση στην πρώτη αντίρρηση του Σωκράτη: ο μύθος για τη δημιουργία της ανθρώπινης κοινωνίας
 • ΠΛ Πρωτ 324d–328d, (ΠΛ Πρωτ 317e–328d: Το διδακτό της αρετής) Μια ακόμη απόδειξη του διδακτού της αρετής – Απάντηση στη δεύτερη αντίρρηση του Σωκράτη: για την ευδοκίμηση στον πολιτικό στίβο απαιτείται και φυσικό τάλαντο
 • ΠΛ Πρωτ 342a–343c, (ΠΛ Πρωτ 342a–347a: Συζήτηση για μια ωδή του Σιμωνίδη) Έπαινος της λακωνικότητας – Το απόφθεγμα του Πιττακού κίνητρο για τη συγγραφή της ωδής του Σιμωνίδη
 • ΠΛ Πρωτ 343c–347a, (ΠΛ Πρωτ 342a–347a: Συζήτηση για μια ωδή του Σιμωνίδη) Ο Σωκράτης ερμηνεύει την ωδή
 • ΠΛ Πρωτ 360e–362a, Το τέλος της συζήτησης: αντιστροφή των αρχικών απόψεων των δύο συνομιλητών ως προς το διδακτό της αρετής

ΠΛΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

 • ΠΛ Συμπ 198a–199c, Ο Σωκράτης ζητά να μιλήσει με τον δικό του τρόπο για τον Έρωτα
 • ΠΛ Συμπ 207a–208b, Αιτία της αναπαραγωγής των όντων είναι ο πόθος τους για αθανασία
 • ΠΛ Συμπ 212c–213e, Ο Αλκιβιάδης καταφθάνει στο συμπόσιο και παίρνει τη θέση του ανάμεσα στους συμποσιαστές
 • ΠΛ Συμπ 215a–216c, Ο Αλκιβιάδης εγκωμιάζει τον Σωκράτη
 • ΠΛ Συμπ 219d–222b, Ο Αλκιβιάδης εκθειάζει τις αρετές του Σωκράτη

ΠΛΑΤΩΝ, ΤΙΜΑΙΟΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

 • ΠΛ Τιμ 24d–26c, Οι αρχαίοι Αθηναίοι νικούν τους εισβολείς από την Ατλαντίδα
 • ΠΛ Τιμ 29b–31b, Αναγκαία η χρήση του "εἰκότος λόγου" – Ο κόσμος είναι έλλογο έμβιο ον, πλήρες και μοναδικό

ΠΛΑΤΩΝ, ΦΑΙΔΡΟΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

 • ΠΛ Φαιδρ 243e–247c, Απόσπασμα από την παλινωδία του Σωκράτη για την υπεράσπιση του έρωτα
 • ΠΛ Φαιδρ 258d–259d, Η δημιουργία του γένους των τζιτζικιών και η σχέση τους με τις Μούσες
 • ΠΛ Φαιδρ 274c–275b, Ο αιγύπτιος βασιλιάς Θαμούς αμφισβητεί τα πλεονεκτήματα της γραφής

ΠΛΑΤΩΝ, ΦΑΙΔΩΝ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

 • ΠΛ Φαιδ 84c–85d, Ο Σωκράτης ενθαρρύνει τους συνομιλητές του να εκφράσουν τις επιφυλάξεις τους
 • ΠΛ Φαιδ 110b–112e, (ΠΛ Φαιδ 110b–115a: Ο κοσμολογικός–εσχατολογικός μύθος του "Φαίδωνα") Περιγραφή της γης – Πού κατοικούν οι άνθρωποι
 • ΠΛ Φαιδ 112e–115a, (ΠΛ Φαιδ 110b–115a: Ο κοσμολογικός–εσχατολογικός μύθος του "Φαίδωνα") Πού οδηγούνται οι ψυχές μετά το θάνατό τους – Η διαδικασία της κρίσεως των ψυχών
You are here: Ancient Greek :: Tools :: Text Corpora