Βιβλιογραφία

Άπαντα Εμμανουήλ Κριαρά 

17 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Ομάδα: Εργογραφία – Βιβλιοκρισίες

  Συγγραφέας Τίτλος
CONF John N. Kazazis, Rania Voskaki, Athanasia Margoni, Christos Andras Digitisation of the Complete Works of E. Kriaras in the Portal for the Greek Language (Ψηφιοποίηση των Απάντων Ε. Κριαρά στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα)
BOOK Συλλογικό Αλκή Τιμητικό Αφιέρωμα στον Καθηγητή Εμμανουήλ Γ. Κριαρά
BOOK Συλλογικό Αναγραφή δημοσιευμάτων Εμμανουήλ Κριαρά (1932-72). Με την επιμέλεια των μαθητών του
BOOK Παναγιώτης Χρ. Ζιώγας Αναζητήσεις Πραγματώσεις της ΣΕΛΜΕ Καβάλας (1988-90)
CONF Συλλογικό Αφιέρωμα στον Εμμανουήλ Κριαρά
BOOK Παναγιώτης Χρ. Ζιώγας Εμμανουήλ Κριαράς
BOOK Παναγιώτης Χρ. Ζιώγας Εμμανουήλ Κριαράς. Βιογραφικά - Εργογραφικά
CHAP Σωτηρία Σταυρακοπούλου Επ' αφορμή. Μελετήματα για τη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης. "Ο Ψυχάρης του Κριαρά"
SPEECH Κομνηνή Δ. Πηδώνια Επικήδειος λόγος της Κομνηνής Δ. Πηδώνια, τ. Αναπληρώτριας Καθηγήτριας ΑΠΘ, για τον Εμμανουήλ Κριαρά
SPEECH Γιάννης Τζανής Επικήδειος λόγος του Γιάννη Τζανή, Προέδρου του Φιλολόγου, για τον Εμμανουήλ Κριαρά
Αναλυτική παρουσίαση