Βιβλιογραφία

Άπαντα Εμμανουήλ Κριαρά 

331 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Προβολή όλων

  Συγγραφέας Τίτλος
REPNT Εμμανουήλ Κριαράς Byzantinisch-neugriechische Jarhbücher, τεύχος 10: Γλωσσικά σημειώματα εις τον Ερωτόκριτο
REPNT Εμμανουήλ Κριαράς Byzantinisch-neugriechische Jarhbücher, τεύχος 10: Παρατηρήσεις εις το κρητικό ποίημα "Παλαιά και Νέα Διαθήκη"
REPNT Εμμανουήλ Κριαράς Byzantinisch-neugriechische Jarhbücher, τεύχος 12: Κρητικά και γραμματικά εις το κρητικό θέατρο
REPNT Εμμανουήλ Κριαράς Byzantinisch-neugriechische Jarhbücher, τεύχος 17: Η "Παιδαγωγία" του Μοισιόδακα και η σχέση της με το παιδαγωγικό σύγγραμμα του Locke
CONF John N. Kazazis, Rania Voskaki, Athanasia Margoni, Christos Andras Digitisation of the Complete Works of E. Kriaras in the Portal for the Greek Language (Ψηφιοποίηση των Απάντων Ε. Κριαρά στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα)
BOOK Εμμανουήλ Κριαράς István Sötér. Η Ουγγρική λογοτεχνία. Γεγονότα και προβλήματα. Μετάφραση, προλεγόμενα και σημειώσεις Εμμανουήλ Κριαρά
JOUR Εμμανουήλ Κριαράς L'Hellénisme Contemporain, τεύχος 3: L'infuluence de Renan et de Taine sur Psichari
JOUR Εμμανουήλ Κριαράς L'Hellénisme Contemporain, τεύχος 3: L'infuluence de Renan et de Taine sur Psichari (συνέχεια από το προηγούμενο)
JOUR Εμμανουήλ Κριαράς L'Hellénisme Contemporain, τεύχος 5: La littérature grecque medievale
JOUR Εμμανουήλ Κριαράς Revue de littérature comparée, τεύχος 22: Le voyage de Pierre Lebrun en Grèce (d'après son journal inédit)
Αναλυτική παρουσίαση