Βιβλιογραφία

Άπαντα Εμμανουήλ Κριαρά 

13 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Ομάδα: Μεσαιωνικές Μελέτες

  Συγγραφέας Τίτλος
BOOK Εμμανουήλ Κριαράς Ανακάλημα της Κωνσταντινόπολης
BOOK Εμμανουήλ Κριαράς Βυζαντινά Ιπποτικά Μυθιστορήματα
GEN Εμμανουήλ Κριαράς Γενική εισαγωγή στα βυζαντινά ιπποτικά μυθιστορήματα. Ιμπέριος και Μαργαρώνα
BOOK Εμμανουήλ Κριαράς-Κομνηνή Δ. Πηδώνια Γεωργίου Χορτάτση Πανώρια. Κριτική έκδοση με εισαγωγή σχόλια και λεξιλόγιο Εμμανουήλ Κριαρά. Αναθεωρημένη με επιμέλεια Κομνηνής Δ. Πηδώνια
BOOK Εμμανουήλ Κριαράς Γεωργίου Χορτάτση, Πανώρια. Κριτική έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο Εμμανουήλ Κριαρά
BOOK Εμμανουήλ Κριαράς Γύπαρις, κρητικόν δράμα Πηγαί-κείμενον
GEN Εμμανουήλ Κριαράς Ελληνική Βυζαντινολογία
BOOK Εμμανουήλ Κριαράς Κατσαΐτης. Ιφιγένεια—Θυέστης—Κλαθμός Πελοποννήσου. Ανέκδοτα έργα. Κριτική έκδοση με εισαγωγή, σημειώσεις και γλωσσάριο
BOOK Εμμανουήλ Κριαράς Λεηλασία της παροικίας της Πάρου. Κρητικό ποίημα του 17ου αιώνα
THES Εμμανουήλ Κριαράς Μελετήματα περί τας πηγάς του Ερωτοκρίτου
Αναλυτική παρουσίαση