Basic Lexicon of Ancient Greek

Go

Search options

 • ΛΗΜΜΑ

  • βαρύς
  • επίθετο
  • -εῖα, -ύ
  • βαρέως
 • ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

  • ΕΠΙΘΕΤΟ Α. αυτός που έχει βάρος, ασήκωτος, δυσβάσταχτος |για πράγματα |βαριά οπλισμένος |για στρατό Β. 1. ενοχλητικός, φορτικός, δυσάρεστος, δυσβάσταχτος, καταθλιπτικός, βλαβερός |για πρόσωπα και καταστάσεις |αυστηρός, άγριος, εχθρικός |σοβαρός, σημαντικός, ισχυρός 2. αργός, δυσκίνητος |για σωματική κατάσταση Γ.δυνατός, οξύς, βαθύς, βαρύς |για ήχους φυσικούς, μουσικών οργάνων, και για την προσωδία |έντονος, βαρύς, δυσάρεστος |για οσμές |ΕΠΙΡΡΗΜΑ ενοχλητικά, πιεστικά, φορτικά, βαριά |με τα ρ. φέρω και ἔχω

  Εμφάνιση/Απόκρυψη Σημασιολογίας

  • ΕΠΙΘΕΤΟ Α. αυτός που έχει βάρος, ασήκωτος, δυσβάσταχτος
  • για πράγματα
  • ΑΡΙΣΤ Φυσ 255a τὸ μὲν κοῦφον ἄνω τὸ δὲ βαρὺ κάτω͵ φύσει
  • ΠΛ Θεαιτ 152d ἀλλ΄ ἐὰν ὡς μέγα προσαγορεύῃς͵ καὶ σμικρὸν φανεῖται͵ καὶ ἐὰν βαρύ͵ κοῦφον { αν το πεις μεγάλο θα φανεί και μικρό, και αν βαρύ, ελαφρό }
  • βαριά οπλισμένος
  • για στρατό
  • ΠΛ Νομ 833b καὶ πάλιν͵ βαρύτερον͵ ὁπλίτην ἐπονομάζοντες
  • Β.
  • 1. ενοχλητικός, φορτικός, δυσάρεστος, δυσβάσταχτος, καταθλιπτικός, βλαβερός
  • για πρόσωπα και καταστάσεις
  • ΣΟΦ Φιλ 368 κἀγὼ δακρύσας εὐθὺς ἐξανίσταμαι ὀργῇ βαρείᾳ
  • ΕΥΡ Ηλ 301 τύχας βαρείας τὰς ἐμὰς κἀμοῦ πατρός
  • ΠΛ Θεαιτ 210c ἧττον ἔσῃ βαρὺς τοῖς συνοῦσι { θα είσαι λιγότερο ενοχλητικός στη συντροφιά }
  • αυστηρός, άγριος, εχθρικός
  • ΕΥΡ Ηλ 1119 καὶ μὴν ἐκεῖνος οὐκέτ΄ ἔσται σοι βαρύς
  • ΑΙΣΧ Περ 828 Ζεύς τοι κολαστὴς τῶν ὑπερκόμπων ἄγαν φρονημάτων ἔπεστιν͵ εὔθυνος βαρύς
  • σοβαρός, σημαντικός, ισχυρός
  • ΑΡΙΣΤ Ρητ 1391a φιλοτιμότεροι γὰρ καὶ ἀνδρωδέστεροί εἰσιν τὰ ἤθη οἱ δυνάμενοι τῶν πλουσίων...σεμνότεροι ἢ βαρύτεροι
  • ΠΛ Κριτων 43c ἀγγελίαν͵ ὦ Σώκρατες͵ φέρων χαλεπήν...καὶ βαρεῖαν
  • 2. αργός, δυσκίνητος
  • για σωματική κατάσταση
  • ΗΡ 4.150 ἐγὼ μέν͵ ὦναξ͵ πρεσβύτερός τε ἤδη εἰμὶ καὶ βαρὺς ἀείρεσθαι
  • ΣΟΦ Αι 1017 τοιαῦτ΄ ἀνὴρ δύσοργος͵ ἐν γήρᾳ βαρύς͵ ἐρεῖ
  • Γ.δυνατός, οξύς, βαθύς, βαρύς
  • για ήχους φυσικούς, μουσικών οργάνων, και για την προσωδία
  • ΞΕΝ Κυν 6.20 ὁποσαχῇ οἷόν τ΄ ἂν ᾖ τοὺς τόνους τῆς φωνῆς ποιούμενον͵ ὀξύ͵ βαρύ͵ μικρόν͵ μέγα
  • ΑΙΣΧ Περ 572 βαρὺ δ΄ ἀμβόασον οὐράνι΄ ἄχη { να διαλαλείς τα πάθη βαριά να ακουστούν στα ουράνια }
  • ΑΡΙΣΤ Ρητ 1403b καὶ πῶς τοῖς τόνοις͵ οἷον ὀξείᾳ καὶ βαρείᾳ καὶ μέσῃ
  • ΠΛ Κρατ 399b τὰ δὲ βαρύτερα ὀξύτερα φθεγγόμεθα
  • έντονος, βαρύς, δυσάρεστος
  • για οσμές
  • ΗΡ 6.119 ἔστι δὲ μέλαν καὶ ὀδμὴν παρεχόμενον βαρέαν
  • ΕΠΙΡΡΗΜΑ ενοχλητικά, πιεστικά, φορτικά, βαριά
  • με τα ρ. φέρω και ἔχω
  • ΠΛ Μενεξ 248c βαρέως φέροντες τὰς συμφοράς
  • ΑΡΙΣΤ Πολιτικ 1311b αἰεὶ γὰρ βαρέως εἶχε πρὸς τὴν ὁμιλίαν
 • ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ

  • < ΒΑΡΥΣ >
  • Πβ. λατ. gravis.
 • ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ

  • Ε6
  • επίθετο συγκρ. βαρύτερος, υπερθ. βαρύτατος
  • επίρρημα συγκρ. βαρύτερον, υπερθ. βαρύτατα
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΛΕΞΕΩΝ

  • ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
   • ουσιαστικά: βάρος, βαρύτης, βάρυνσις 'βάρος, ενόχληση'
   • ρήματα: βαρύνω, βαρύθω 'βαραίνω'
   • επίθετα: βαρυαλγής 'αυτός που πονά, που υποφέρει πολύ', βαρυβρεμέτης 'αυτός που βροντά δυνατά', βαρύγδουπος, βαρυδαίμων 'κακότυχος', βαρύποτμος 'δυστυχής', βαρύτονος, βαρυγούνατος 'κουρασμένος', ἀβαρής, ἀνομοιοβαρής
   • επιρρήματα: βαρέως
  • ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
   • ουσιαστικά: βαρυφροσύνη 'μελαγχολία', βαρουλκός
   • ρήματα: βαρυθυμέω-ῶ 'υποφέρω, στενοχωρούμαι'
   • επίθετα: βαρύτιμος, βαρύμοχθος 'κουραστικός, επίπονος', βαρυρρήμων 'αυτός που χρησιμοποιεί στομφώδη λόγο', βαρυταρβής 'τρομακτικός', βαρυτελής 'αυτός που πληρώνει βαρύ φόρο'
  • ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΔΗΜΩΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
   • Επιτομή Λεξικού Κριαρά %βαρ%
  • ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ
   • βαρόμετρον, βαρύαυλος, βαρύλιθος 'το μέταλλο τουγκστένιο', βαρυποινίτης, βαρύχορδον 'κοντραμπάσο', βαρυαλγέω-ώ, βαρυγδουπέω-ώ, βαρυδασμολογέω-ώ, βαρυκοιμάομαι-ώμαι, βαρομετρικός, βαρυσήμαντος, βαρύτοκος
  • ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
   • Λεξικό Γεωργακά %βαρ%
   • Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής %βαρ%
  • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ
   • Ρόδ. βάρεμα 'φόρος', Πόντ. βάρεμαν 'βάρος, ενόχληση', Κάσ. βαρυθυμώ 'πληγώνω', Πόντ. βαρυτσέφαλος, Πελοπ. Ρόδ. Ζάκ. βαροκέφαλος 'δύσκολος στην κατανόηση, ξεροκέφαλος'