Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1955, τεύχος 9-10

Γιαννακό Κώστας, «Σύνθεση», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 350

Δημάκης Μηνάς, «Με την ελπίδα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 351

Δημάκης Μηνάς, «Ζητούμε τη χαρά», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 351-352

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Σύγχρονες μορφές της λογοτεχνίας μας. Γιώργος Αθάνας», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 353-357

Παυλέας Σαράντος, «Πάτριο», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 357

Σφακιανάκης Γιάννης Γ., «Φωνές από μακρυά», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 358-360

Θέμελης Γιώργος, «Ιστορία (από την ενότητα Τόξο)», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 361-364

Θέμελης Γιώργος, «Τοπίο (από την ενότητα Τόξο)», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 364

Παναγιωτόπουλος Ι.Μ., «Συζήτηση πάνω στη σύγχρονη ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 368-369

Παπατσώνης Τάκης Κ., «Συζήτηση πάνω στη σύγχρονη ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 369-374

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Συζήτηση πάνω στη σύγχρονη ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 374-377

Λιάσκας Βασίλης, «Στιγμή», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 377

Πράτσικας Γιώργος, «Σύγχρονοι Γάλλοι πεζογράφοι. Jules Supervielle, Κάστωρ και Πολυδεύκης», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 378-379

Supervielle Jules, «Κάστωρ και Πολυδεύκης», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 378-382

Λιακόπουλος Γιάννης, «Το μυστικό μας», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 382

Hunter Marta Lavinia, «[Η φωνή απ' τον άνεμο είναι τόσο παλιά]», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 383

Schepens Jan, «Μητέρα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 383

Schepens Jan, «Ακόμα ένα σύνθημα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 384

Schepens Jan, «Αναδρομή», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 384

Schepens Jan, «Δίχως πλάνες», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 384

Schepens Jan, «Εύα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 384

Schepens Jan, «Ιτιά της Φλάντρας», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 384

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Το απόγευμα ενός αγγέλου. Προοδευτική φαντασία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 385-387

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Το απόγευμα ενός αγγέλου. Η μέθοδος και το εγχειρίδιο», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 387-391

Pascal Blaise, «Ομιλίες πάνω στα πάθη του έρωτα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 392-393

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 394-397

Περάνθης Μιχαήλ, «Περιθώριο», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 398-400

Ζαρούκας Κώστας, «Το θέατρο. Εκάβη και Οιδίπους», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 400-402

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Γιάννη Χατζίνη, Ελληνικά κείμενα, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 402-407

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Βασίλη Λιάσκα, Άνθρωποι στην άσφαλτο», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 407

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Βασίλη Λιάσκα, Ύπαρξη», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 407

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Ηλία Κυζηράκου, Ενδείξεις, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 407

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Μανώλη Αναγνωστάκη, Η συνέχεια», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 407

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Θοδωρή Βλαχοδημήτρη, Νέα από την πόλη του Νέστορος», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 407-408

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Α. Σ. Μισιρλόγλου, Η Άλωση και ο θάνατος του τελευταίου αυτοκράτορος», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 408

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Ιωάννη Σ. Νοτάρη, Παύλος Μελάς», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 408

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Νίκου Παπαγεωργίου, Ματιές στη Σοβιετική Παιδαγωγική», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 408

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Τάκη Δημόπουλου, Κρυστάλλινη Ηχώ», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 408

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Α. Σ. Μισιρλόγλου, Ο Μακεδονικός αγών και τα αποτελέσματά του», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 408-409

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Κατίνας Βεΐκου-Σεραμέτη, Κύματα και ψίθυροι, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 409

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Νίκου Κρανιδιώτη, Ο ποιητής Γ. Σεφέρης, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 409

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Πλάτωνος, Κρίτων, μετάφραση Γιάννη Τσάρα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 409

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Τάκη Γιαννόπουλου, Ήλιοι και κάκτοι, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 409

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Τάκη Δόξα, Οι Ναυαγοί, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 409

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Γεωργίου Ι. Ρουμάνη, Αν δικάζονταν Η Φόνισσα του Παπαδιαμάντη», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 409-410

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Γεωργίου Ρουμάνη, Δικηγορία και Ποίηση, ή ο δικανικός λόγος», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 410

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Γεωργίου Ρουμάνη, Η Δίκη του Ορέστου ενώπιον του Αρείου Πάγου», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 410

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Γεωργίου Ρουμάνη, Ηθική και Δίκαιο στο έργο του Κ. Θεοτόκη, δοκίμιο», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 410

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Γεωργίου Ρουμάνη, Ο Ίσκιος του Κάστρου», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 410

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 410-411