Είστε εδώ

Πράτσικας Γιώργος, «Σύγχρονοι Γάλλοι πεζογράφοι. Jules Supervielle, Κάστωρ και Πολυδεύκης», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 378-379