Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Νίκου Κρανιδιώτη, Ο ποιητής Γ. Σεφέρης, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 409