Είστε εδώ

Παυλέας Σαράντος, «Πάτριο», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 357