Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Γεωργίου Ρουμάνη, Ηθική και Δίκαιο στο έργο του Κ. Θεοτόκη, δοκίμιο», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 410