Είστε εδώ

Δημάκης Μηνάς, «Με την ελπίδα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 351