Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Το απόγευμα ενός αγγέλου. Η μέθοδος και το εγχειρίδιο», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 387-391