Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Γιάννη Χατζίνη, Ελληνικά κείμενα, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 402-407