Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Θοδωρή Βλαχοδημήτρη, Νέα από την πόλη του Νέστορος», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 407-408