Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 410-411