Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Γεωργίου Ρουμάνη, Δικηγορία και Ποίηση, ή ο δικανικός λόγος», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 410