Είστε εδώ

Supervielle Jules, «Κάστωρ και Πολυδεύκης», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 378-382