Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Ιστορία (από την ενότητα Τόξο)», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 361-364