Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Το απόγευμα ενός αγγέλου. Προοδευτική φαντασία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 385-387