Είστε εδώ

Pascal Blaise, «Ομιλίες πάνω στα πάθη του έρωτα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 392-393