Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1955, τεύχος 9-10

Παυλίδης Νίκος, «[Απεργία τυπογράφων]», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 411

«Αλληλογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 411

«Προκήρυξις διαγωνισμού βραβεύσεως πνευματικής και καλλιτεχνικής εργασίας», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 411

«Καφές Λουμίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 412

«Μέλισσα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Γιωργής Κότσιρας, Η πολιορκία του χρόνου», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. (οπισθόφυλλο)

«Τεχνική Εταιρία ΕΜΚΑ», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. (οπισθόφυλλο)

Θρύλος Άλκης, «Συζήτηση πάνω στη σύγχρονη ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 365-377