Είστε εδώ

Schepens Jan, «Δίχως πλάνες», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 384