Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Α. Σ. Μισιρλόγλου, Ο Μακεδονικός αγών και τα αποτελέσματά του», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 408-409