Είστε εδώ

Λιακόπουλος Γιάννης, «Το μυστικό μας», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 382