Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Γεωργίου Ι. Ρουμάνη, Αν δικάζονταν Η Φόνισσα του Παπαδιαμάντη», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 9-10 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1955), σ. 409-410