Είστε εδώ

Μορφές, έτος 1953, τεύχος 81

«Περιεχόμενα», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. (εξώφυλλο)

«Sommaire», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. (εσώφυλλο)

«Τυπογραφικές εργασίες», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. (εσώφυλλο)

Ιατρού Τάκης, «Ο τελευταίος αυτοκράτωρ του Βυζαντίου Κωνσταντίνος Παλαιολόγος», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 178

Δεδούσης Βασίλειος, «Ύμνος εις τον Κωνσταντίνον τον Παλαιολόγον», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 179-180

Δεδούσης Βασίλειος, «Η σκοπιά μας. Ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 181-183

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 184

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Η πρώτη πύκνωση (Πρώτο κεφάλαιο του μυθιστορήματος Αποκατάσταση)», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 185-187

Ζαδές Δημοσθένης, «Δύο νυχτερινά ταμπλώ», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 187

Καρέλλη Ζωή, «Σύγχρονοι αμερικανοί ποιητές», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 188-191

Δεδούσης Βασίλειος, «Οι ελεγείες του Ντουίνο του R.M. Rilke», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 192-195

Kafka Franz, «Η δίκη (Μυθιστόρημα)», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 196-199

Τσατσαρωνάκη-Χριστοδούλου Κατίνα, «Ψηλά», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 199

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Ο κ. Τηλέμαχος Αλαβέρας», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 200

Δεδούσης Βασίλειος, «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Χωρατά και σοβαρά», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 201

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Εξηγήσεις», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 201-202

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Βασ. Καλογερά Πώς διδάσκονται οι εκθέσεις Θεσ)νίκη, 1952», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 202

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Πάνου Παναγιωτούνη: Η Μπαλάντα της αγάπης Αθήναι 1953», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 202

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Βασίλη Ρώτα Παραμύθι της ανέμης Κωμωδία, Αθήνα 1953», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 202-203

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Γιώργου Σκιαδά: Σμύρνη Αθήνα 1953», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 203

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Όλγας Βατίδου: Στη Σμύρνη το πρώτο προσκύνημα Αθήνα 1952», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 203

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Μαργαρίτας Δαλμάτη: Σκίτσα στην Ομίχλη ποιήματα. Αθήνα 1952», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 203

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Η ζωή του βιβλίου. Αδέλας Μέρλιν: Εκπαιδευτικό ταξίδι, μυθιστόρημα - Κέρκυρα 1953», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 204

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Η ζωή του βιβλίου. Δημοσθένη Ζαδέ: Πορεία προς το φως, ποιήματα - Αθήνα 1952», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 204-205

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Η ζωή του βιβλίου. Ξάνθου Λυσιώτη Νιφάδες, Ποιήματα - Κύπρος 1952», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 205

(ανυπόγραφο), «Γλωσσικά», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 206

(ανυπόγραφο), «Ειδήσεις», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 206-207

Ιωαννίδης Βασίλης, «Από την Πόλη», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 207

«Αλληλογραφία», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 208

«Διορθώσεις», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 208

«Δέκατος λογοτεχνικός διαγωνισμός», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 208