Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Σύγχρονοι αμερικανοί ποιητές», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 188-191